Marvin Malik  12 år  
Kristina  22 år  
Jørgen  76 år  
Mamoona  32 år  
Lars  53 år  
Else  67 år  
Jacques  24 år